TIN TỨC ĐẠI HỌC

Đề nghị kiểm tra trạng thái Xác nhận nhập học ĐH Chính quy 2022

Các bạn thí sinh đã xác nhận nhập học theo hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chưa được cập nhật trạng thái "Đã xác nhận nhập học" trên hệ thống của Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội vui lòng điền vào biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ kiểm tra và hỗ trợ các bạn nhé.

Sau khi điền vào biểu mẫu, bạn vui lòng chờ và kiểm tra kết quả tại đây nhé: