Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy

Quy chế và hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Bộ GD&ĐT

1. Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Bộ GD&ĐT

2. Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Bộ GD&ĐT