Tin tức nổi bật

Thông báo kết quả xét tuyển đợt 1 vào đại học chính quy năm 2023

1. Điểm trúng tuyển vào ngành/ chuyên ngành:

2. Tra cứu kết quả trúng tuyển tại tracuudiem.huce.edu.vn hoặc tại kqmb.hust.edu.vn