Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

1. Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

2. Phụ lục - Ngành, chuyên ngành, phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển