Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ

Thông báo tạm thời Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ NTU (Đài Loan) - K17 2024

Thông báo tạm thời Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ NTU (Đài Loan) - K17 2024

Thông báo tạm thời - Tuyển Sinh 2024: Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ HTWK  (Đức) - K5 2024

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ HTWK (Đức) - K5 2024

Thông báo Tuyển sinh Khóa 5 - Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Leipzig (CHLB Đức)

Thông tin Chương trình Chuyển tiếp TC HUDDERSFIELD  (Anh quốc) - Thạc sĩ

Thông tin Chương trình Chuyển tiếp TC HUDDERSFIELD (Anh quốc) - Thạc sĩ

Chương trình hợp tác bậc cao học giữa Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội và Trường Đại Học HUDDERSFIELD (Vương quốc Anh)

Thông tin Chương trình Thạc sĩ Đại học ILLINOIS CHICAGO (UIC) - Hoa Kỳ

Thông tin Chương trình Thạc sĩ Đại học ILLINOIS CHICAGO (UIC) - Hoa Kỳ

Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học ILLINOIS CHICAGO (UIC) - Hoa Kỳ