ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Avatar
Tải ảnh dự thi:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
avatar
Tải ảnh:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
avatar
Tải ảnh:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
avatar
Tải ảnh biên lai chuyển tiền ĐKXT:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB
ảnh học bạ
Tải ảnh học bạ:
Chấp nhận ảnh JPEG, JPG, PNG, dung lượng ảnh không vượt quá 2MB

Hướng dẫn

Các trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Sau khi điền đầy đủ thông tin và gửi lên hệ thống, bạn sẽ nhận được đơn đăng ký