Tuyển Sinh Đại Học

Điểm trúng tuyển Đại học các năm

Điểm trúng tuyển đại học chính quy các năm của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: