Tuyển Sinh Đại Học

Điểm trúng tuyển Đại học các năm

 Điểm trúng tuyển Đại học các năm của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: