Tuyển Sinh Đại Học

Điểm trúng tuyển Đại học các năm

Điểm trúng tuyển đại học chính quy các năm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi môn Vẽ mỹ thuật (đối với nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch)

STT

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Mã tổ hợp

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

1

Kiến trúc

7580101

V00, V02, V10

19.50

21.75

22.75

20.59

21.05

2

Kiến trúc / Kiến trúc công nghệ

7580101_02

V00, V02

16.50

20.75

22.25

20.00

20.64

3

Kiến trúc nội thất

7580103

V00, V02

19.00

22.50

24.00

22.60

21.53

4

Kiến trúc cảnh quan

7580102

V00, V02, V06

chưa tuyển 

21.25

18.00

19.23

5

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

V00, V01, V02

16.00

16.00

17.50

16.00

17.00

6

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01,
 D01, D07

15.00

16.00

18.50

16.00

17.00

7

Kỹ thuật xây dựng / Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

7580201_01

A00, A01,
D07, D24, D29

19.50

21.75

23.50

20.00

20.00

8

Kỹ thuật xây dựng / Hệ thống kỹ thuật trong công trình

7580201_02

A00, A01, D07

18.00

19.75

22.25

20.00

20.00

9

Kỹ thuật xây dựng / Tin học xây dựng

7580201_03

A00, A01,
D01, D07

17.00

19.00

23.00

20.75

21.20

10

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông / Xây dựng Cầu đường

7580205_01

A00, A01,
D01, D07

16.00

16.00

17.25

16.00

18.00

11

Kỹ thuật cấp thoát nước / Kỹ thuật nước - Môi trường nước

7580213_01

A00, A01,
B00, D07

15.00

16.00

16.00

16.00

17.00

12

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00, A01,
B00, D07

15.00

16.00

16.00

16.00

17.00

13

Kỹ thuật vật liệu

7520309

A00, A01,
B00, D07

chưa tuyển

16.00

16.00

16.00

17.00

14

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510105

A00, A01,
B00, D07

15.00

16.00

16.00

16.00

17.00

15

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01,
D01, D07

21.25

24.25

25.35

25.40

24.25

16

Khoa học máy tính

7480101

A00, A01,
D01, D07

18.50

23.00

25.00

24.90

23.91

17

Kỹ thuật cơ khí

7520103

A00, A01, D07

16.00

16.00

22.25

22.25

22.65

18

Kỹ thuật cơ khí / Máy xây dựng

7520103_01

A00, A01, D07

15.00

16.00

16.00

16.00

17.00

19

Kỹ thuật cơ khí / Kỹ thuật cơ điện

7520103_03

A00, A01, D07

15.00

16.00

21.75

22.10

22.40

20

Kỹ thuật cơ khí / Kỹ thuật ô tô

7520103_04

A00, A01, D07

chưa tuyển 

23.25

23.70

23.37

21

Kỹ thuật điện

7520201

A00, A01, D07

chưa tuyển

19.20

22

Kinh tế xây dựng

7580301

A00, A01,
D01, D07

19.00

21.75

24.00

22.95

22.40

23

Quản lý xây dựng / Kinh tế và quản lý đô thị

7580302_01

A00, A01,
D01, D07

17.00

20.00

23.25

21.40

21.25

24

Quản lý xây dựng / Kinh tế và quản lý bất động sản

7580302_02

A00, A01,
D01, D07

16.50

19.50

23.50

22.30

21.50

25

Quản lý xây dựng / Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị

7580302_03

A00, A01,
D01, D07

chưa tuyển 

16.00

16.55

19.40

26

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01,
D01, D07

chưa tuyển 

24.75

25.00

24.49

27

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo chất lượng cao PFIEV (Kỹ sư tài năng Việt - Pháp)) gồm 4 chuyên ngành:
  - Cơ sở Hạ tầng giao thông;
  - Kỹ thuật đô thị;
  - Kỹ thuật Công trình thuỷ;
  - Vật liệu xây dựng.

7580201_CLC

A00, A01,
D01, D07

17.65

20

21.00

20.00

20.00

 

 

Cách xác định điểm xét tuyển

Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn Vẽ mỹ thuật

Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 x 2)/4 x 3 + Tổng điểm ƯT (khu vực, đối tượng)

Đối với tổ hợp môn xét tuyển không có môn Vẽ mỹ thuật

Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Tổng điểm ƯT (khu vực, đối tượng)

Bảng tổ hợp môn xét tuyển

STT Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển
1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học
2 A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3 B00 Toán, Hóa học, Sinh học
4 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
5 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
6 D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
7 D29 Toán, Vật lý, Tiếng Pháp
8 V00 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT
9 V01 Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT
10 V02 Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT
11 V06 Toán, Địa lý, VẼ MỸ THUẬT
12 V10 Toán, Tiếng Pháp, VẼ MỸ THUẬT