Thông tin tuyển sinh Đại học Vừa làm Vừa học

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa học vừa làm năm học 2024

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa học vừa làm năm học 2024

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa học vừa làm năm học 2024

Thông báo tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024

Thông báo tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi và cách thức đăng ký dự thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Đề án tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Đề án Tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật năm 2024 kèm theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHXDHN-TSĐH ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

Quy chế thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Quy chế thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quy chế thi môn Vẽ Mỹ thuật kèm theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHXDHN-TSĐH ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

HƯỚNG DẪN THI MÔN VẼ MỸ THUẬT - KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

HƯỚNG DẪN THI MÔN VẼ MỸ THUẬT - KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Hướng dẫn thi môn Vẽ Mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2024...

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông VLVH đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng (liên kết đào tạo với Trường CĐXD TP Hồ Chí Minh)

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông VLVH đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng (liên kết đào tạo với Trường CĐXD TP Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng xây dựng TP Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đối với sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Ngày 13/4/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ký Quyết định số 480/QĐ-ĐHXDHN phê duyệt Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo thi Vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo thi Vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh đại học năm 2023

- Thời gian: từ ngày 10/4/2023 đến ngày 09/6/2023 (trong giờ hành chính...

Hướng dẫn thi môn Vẽ mỹ thuật nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023

Hướng dẫn thi môn Vẽ mỹ thuật nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023

1. Mục đích: Nhằm phân loại để tuyển chọn được các thí sinh có năng khiếu về cảm thụ vật thể và cảm thụ không gian, là những năng khiếu quan trọng để sinh viên có thể học nhóm ngành Kiến trúc và Quy hoạch...

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Phụ lục đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 202...

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển môn vẽ mỹ thuật  kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển môn vẽ mỹ thuật kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022;

Đề án tổ chức thi môn vẽ mỹ thuật năm 2022

Đề án tổ chức thi môn vẽ mỹ thuật năm 2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Đề án Tổ chức thi môn vẽ Mỹ thuật năm 202...

Thông báo tuyển sinh trình độ ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2022

Căn Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Thông báo thi vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Thông báo thi vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Trường Đại học Xây dựng thông báo kế hoạch thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật để xét tuyển vào nhóm ngành Kiến trúc và Quy hoạch như sau...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021

Xem Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ở các file đính kèm sau...