Thông tin tuyển sinh Đại học Liên thông chính quy

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024

Thông báo tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024

Thông báo tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi và cách thức đăng ký dự thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024

Đề án tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Đề án tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Đề án Tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật năm 2024 kèm theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHXDHN-TSĐH ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

Quy chế thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Quy chế thi môn Vẽ mỹ thuật năm 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quy chế thi môn Vẽ Mỹ thuật kèm theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHXDHN-TSĐH ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

Quy chế tuyển sinh đại học

Quy chế tuyển sinh đại học

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học kèm theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHXDHN ngày 22/3/2024

HƯỚNG DẪN THI MÔN VẼ MỸ THUẬT - KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

HƯỚNG DẪN THI MÔN VẼ MỸ THUẬT - KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Hướng dẫn thi môn Vẽ Mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2024...

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Ngày 13/4/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ký Quyết định số 480/QĐ-ĐHXDHN phê duyệt Đề án tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2023

Liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng; Liên thông đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (Bằng hai)

Thông báo thi Vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh đại học năm 2023

Thông báo thi Vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh đại học năm 2023

- Thời gian: từ ngày 10/4/2023 đến ngày 09/6/2023 (trong giờ hành chính...

Hướng dẫn thi môn Vẽ mỹ thuật nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023

Hướng dẫn thi môn Vẽ mỹ thuật nhóm ngành Kiến trúc, Quy hoạch kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023

1. Mục đích: Nhằm phân loại để tuyển chọn được các thí sinh có năng khiếu về cảm thụ vật thể và cảm thụ không gian, là những năng khiếu quan trọng để sinh viên có thể học nhóm ngành Kiến trúc và Quy hoạch...

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Phụ lục đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 202...

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển môn vẽ mỹ thuật  kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển môn vẽ mỹ thuật kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022;

Đề án tổ chức thi môn vẽ mỹ thuật năm 2022

Đề án tổ chức thi môn vẽ mỹ thuật năm 2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội ban hành Đề án Tổ chức thi môn vẽ Mỹ thuật năm 202...

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2022 đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp CĐ và thí sinh có bằng tốt nghiệp ĐH (Bằng hai)