Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Đại học

   CÁC NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC   

 

TT Mã tuyển sinh Ngành/Chuyên ngành tuyển sinh
1 7210110  Mỹ thuật Đô thị
2 7340409  Quản lý Dự án
3 7480101  Khoa học Máy tính
4 7480201  Công nghệ thông tin
5 7480201_01  Công nghệ thông tin/ Công nghệ Đa phương tiện
6 7510105  Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
7 7510605  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
8 7510605_01  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị
9 7520103  Kỹ thuật cơ khí
10 7520103_01  Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng
11 7520103_03  Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện
12 7520103_04  Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô
13 7520201  Kỹ thuật điện
14 7520309  Kỹ thuật vật liệu
15 7520320  Kỹ thuật Môi trường
16 7580101  Kiến trúc
17 7580101_02  Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ
18 7580102  Kiến trúc cảnh quan
19 7580103  Kiến trúc nội thất
20 7580105  Quy hoạch vùng và đô thị
21 7580201  Kỹ thuật xây dựng
22 7580201_01  Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
23 7580201_02  Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình
24 7580201_03  Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng
25 7580201_04  Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thuỷ
26 7580201_05  Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển
27 7580205_01  Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường
28 7580213_01  Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước
29 7580301  Kinh tế xây dựng
30 7580302_01  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị
31 7580302_02  Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản
32 7580302_03  Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị
33 7580302_04  Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng
34 7580201_CLC  Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV)
35 7580201_QT  Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)
36 7480101_QT  Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ VIỆT - PHÁP PFIEV

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 04 chuyên ngành:

https://tuyensinh.huce.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-ky-su-tai-nang-viet-phap-chat-luong-cao-pfiev-

1) Cơ sở Hạ tầng giao thông

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-co-so-ha-tang-giao-thong-phap-ngu

2) Kỹ thuật đô thị

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-do-thi-phap-ngu

3) Kỹ thuật Công trình thuỷ

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-ky-thuat-cong-trinh-thuy-phap-ngu

4) Vật liệu xây dựng

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-vat-lieu-xay-dung-phap-ngu

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁP NGỮ - HỢP TÁC VỚI AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ):

1) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-phap-ngu-xf-

2) Ngành Kiến trúc (KDF)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-phap-ngu-kdf-

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ANH NGỮ

1) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep-anh-ngu-xe-

2) Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình (HKEC)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-chuyen-nganh-he-thong-ky-thuat-trong-cong-trinh-anh-ngu-hkce-

3) Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường (CDE)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-chuyen-nganh-xay-dung-cau-duong-anh-ngu-cde-

4) Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước (MNEC)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc-anh-ngu-mne-

5) Ngành Kinh tế xây dựng (KTE)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kinh-te-xay-dung-anh-ngu-kte-

6) Ngành Kiến trúc (KDE)

https://tuyensinh.huce.edu.vn/nganh-kien-truc-anh-ngu-kde-