Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh

Trường Đại học xây dựng hiện tuyển sinh 39 ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó từ năm 2019 bắt đầu tuyển sinh các ngành/chuyên ngành đào tạo tiếp cận CDIO (Viết tắt của Conceive - Hình thành ý tưởng; Design - Thiết kế ý tưởng; Implement - Thực hiện; Operate - Vận hành). Ngoài ra, một số ngành/chuyên ngành còn được tổ chức đào tạo dưới hình thức hợp tác, liên kết quốc tế nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập.

Triết lý đào tạo của Trường Đại học Xây dựng là tạo ra đội ngũ Kỹ sư, Kiến trúc sư có năng lực: Hình thành ý tưởng, Thiết kế ý tưởng, Thực hiện và Vận hành các sản phẩm, quy trình, hệ thống kỹ thuật phức hợp với đầy đủ các kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo và khởi nghiệp để có thể làm việc trong môi trường toàn cầu. 

Clip giới thiệu các ngành tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng