TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TT

Mã số

Ngành - Chuyên ngành

1

8580201-1

Kỹ thuật xây dựng - Kết cấu công trình

2

8580201-2

Kỹ thuật xây dựng - Quản lý công trình

3

8580101

Kiến trúc

4

8580101-2

Kiến trúc - Quản lý và phát triển không gian đô thị

5

8580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng cầu hầm

6

8580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - XD đường ô tô & ĐTP

7

8580302-1

Quản lý xây dựng - Kinh tế xây dựng

8

8580302-2

Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng

9

8580302-3

Quản lý xây dựng - Quản lý đô thị

10

8520320

Kỹ thuật môi trường

11

8580210-1

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Cấp thoát nước

12

8580210-2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Quản lý hạ tầng kỹ thuật

13

8520309

Kỹ thuật vật liệu

14

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

16

8580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

17

8520103

Kỹ thuật cơ khí

18

8460112

Toán ứng dụng

 

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (Dành cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV)

STT

Ngành - Chuyên ngành đào tạo kỹ sư PFIEV

Ngành - Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

1

Kỹ thuật xây dựng - Cơ sở Hạ tầng giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu Hầm (MS: 8580205-1)

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường Ô tô và Đường thành phố (MS: 8580205-2)

3

Địa kỹ thuật xây dựng (MS: 8580211)

4

Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật Công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (MS: 8580202)

5

Kỹ thuật Công trình biển (MS: 8580203)

6

Địa kỹ thuật xây dựng (MS: 8580211)

7

Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật đô thị

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (MS: 8580210-2)