Liên Hệ

Liên hệ

Trường Đại học Xây dựng

  • Số 55 đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Website: http://huce.edu.vn

-----------------------------------------

Tuyển sinh Đại học:

  • Phòng 304, Tòa nhà A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 38 694711; Hotline: 086 9071382
  • Email: tuyensinhdh@huce.edu.vn

-----------------------------------------

Tuyển sinh Sau Đại học:

  •  Phòng 102, Tòa nhà H1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  • Điện thoại: 02436288618; 091 3211357; Hotline: 088 8885501
  • Email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn