Cơ hội việc làm

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cung cấp cho người học môi trường đào tạo tốt nhất để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, kiến thức và kỹ năng để đạt được thành công về nghề nghiệp trong các lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật và Công nghệ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Thông tin tuyển dụng vui lòng truy cập:

                  Hướng nghiệp và tuyển dụng (huce.edu.vn)