Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy

Danh sách trúng tuyển các chương trình đào tạo hội nhập và quốc tế khoá 68

Sinh viên khoá 68 đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo hội nhập và quốc tế xem danh sách trúng tuyển dưới đây:

1. Ngành Kiến trúc Pháp ngữ (lớp 68KDFC)

2. Ngành Kiến trúc Anh ngữ (lớp 68KDEC1, 68KDEC2)

3. Chuyên ngành Xây dựng cầu đường Anh ngữ (lớp 68CDE)

4. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Pháp ngữ (lớp 68XF)

5. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Anh ngữ (lớp 68XE1, 68XE2)

6. Ngành Kinh tế Xây dựng Anh ngữ (lớp 68KTE)

7. Kỹ sư tài năng Việt - Pháp (PFIEV) ngành Kỹ thuật xây dựng (lớp 68CLC1, 68CLC2)

Sinh viên trúng tuyển làm thủ tục chuyển lớp theo thời gian và địa điểm sau: