TIN TỨC ĐẠI HỌC

Hướng dẫn thi môn vẽ mỹ thuật - kỳ tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

HĐTS TRÌNH ĐỘ ĐH NĂM 2022

Số: 220/ĐHXDHN-HĐTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng  4  năm 2022

 HƯỚNG DẪN THI MÔN VẼ MỸ THUẬT

  NHÓM NGÀNH KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH

KỲ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Mục đích

Nhằm phân loại để tuyển chọn được các thí sinh có năng khiếu về cảm thụ vật thể và cảm thụ không gian, là những năng khiếu quan trọng để sinh viên có thể học nhóm ngành Kiến trúc và Quy hoạch, cụ thể là:

- Có khả năng bố cục, dựng hình, tạo khối các vật thể, mô tả vật thể qua sắc độ sáng tối.

- Có khả năng mô tả các đặc trưng của không gian qua hình vẽ, thể hiện có tính sáng tạo.

2. Thời gian thi: 240 phút.

Thời hạn đăng ký dự thi, ngày thi và thủ tục dự thi sẽ có thông báo sau khi có kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hình thức thi:

Tùy theo tình hình thực tế sẽ tổ chức thi trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoặc thi trực tuyến, sử dụng Zoom Cloud Meetings và Hệ thống tổ chức thi Vẽ Mỹ thuật năm 2022.

4. Dạng đề: Bài thi có 2 câu, tỷ trọng điểm như sau:

Nếu thi trực tiếp: Câu số 1 là 6/10, Câu số 2 là 4/10;

Nếu thi trực tuyến: Câu số 1 là 5/10, Câu số 2 là 5/10).

4.1. Câu số 1: Cho một nhóm tĩnh vật (tối đa 3 mẫu đồ vật, hoa quả hoặc các khối cơ bản). Thí sinh dùng bút chì đen vẽ trên khổ giấy A3 để thể hiện hình khối, sắc độ của các tĩnh vật đó.

Tiêu chí đánh giá:  Bố cục hình trong tờ giấy vẽ, mô tả được hình vẽ giống với mẫu, mô tả được khối, sắc độ của vật thể thông qua việc dựng hình và đánh bóng.

3.2. Câu số 2: Vẽ phác thảo một không gian dựa trên sự hình dung hoặc hồi tưởng. Dùng chì đen và các sắc độ để thể hiện, có ghi chú chủ đề của bức vẽ.

Tiêu chí đánh giá:

- Khả năng vẽ lại không gian thực thông qua trí nhớ, hình dung lại;

- Khả năng thể hiện không gian 3 chiều;

- Khả năng lựa chọn các hình ảnh đặc trưng để mô tả (không nhất thiết hoàn toàn như thực tế);

- Khả năng sử dụng linh hoạt nét chì nhằm mô tả các vật thể khác nhau;

- Khả năng biểu hiện cảm xúc và ý tưởng.

Thí sinh thể hiện ở dạng vẽ ký họa, phác thảo từ các hình ảnh thực (lưu ý không vẽ cách điệu). Bài vẽ phải thể hiện cách nhìn riêng của thí sinh, không sao chép, vẽ lại hoặc mô phỏng theo những bức tranh/ảnh đã phổ biến.

            4. Thông tin bộ phận Tư vấn tuyển sinh:

            P.304 nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

            Điện thoại: (024) 3869 4711;      Hotline: 0869 071 382.

            Trang Thông tin tuyển sinh: https://tuyensinh.huce.edu.vn

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Phạm Xuân Anh

File đính kèm: