Thông tin tuyển sinh

Kết quả trúng tuyển vào các chương trình hội nhập và quốc tế khoá 67

1. Kết quả trúng tuyển vào các chương trình hội nhập và quốc tế

-  Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Anh ngữ (XE)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp Pháp ngữ (XF)

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng cầu đường Anh ngữ (CDE)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng Anh ngữ (KTE)

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước Anh ngữ (MNEC)

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình Anh ngữ (HKEC)

- Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Việt – Pháp (chất lượng cao PFIEV)

2. Sinh viên khoá 67 trúng tuyển vào các chương trình hội nhập và quốc tế sẽ gặp gỡ khoa/ ban quản lý vào lúc 9h00 ngày 04/10/2022 tại các địa điểm cụ thể sau: