Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Đại học

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ/

CHUYÊN NGÀNH MÁY XÂY DỰNG

Mã tuyển sinh: 7520103_01

 

1. Giới thiệu chuyên ngành đào tạo, thời gian đào tạo, cấp bằng

1.1. Giới thiệu ngành:

Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Máy xây dựng đào tạo về thiết kế, chế tạo, quản lý hệ thống thiết bị cơ khí - điện trong xây dựng, trong sản xuất công nghiệp. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Máy xây dựng: Cán bộ kỹ thuật thiết kế cơ khí, quản lý sản xuất công nghiệp, tổ chức thi công, kiểm định các loại máy và thiết bị, nhà kinh doanh và môi giới.

Cùng với sự phát triển chung, ngày một nhiều công trình có quy mô lớn, nhiều nhà máy xí nghiệp mọc lên khắp nơi, các cán bộ kỹ thuật ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Máy xây dựng luôn giữ vai trò quan trọng không thể thiếu trong xã hội. Với lịch sử 60 năm đào tạo và phát triển, sự phát triển của chuyên ngành luôn đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam và thế giới.

1.2. Thời gian đào tạo và cấp bằng:

- Cử nhân: 3,5 ÷ 4 năm

- Kỹ sư (bậc 7 tương đương trình độ thạc sĩ): 5 năm

2. Kiến thức, kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp

- Có nền tảng kiến thức về cơ sở kỹ thuật cơ khí, điện với hướng chuyên sâu về máy, thiết bị xây dựng và cơ khí động lực;

- Có kỹ năng sử dụng tin học và ngoại ngữ để giải quyết công việc, đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để tham gia thị trường lao động quốc tế.

3. Cơ hội học bổng và hỗ trợ học tập

- Cơ hội nhận học bổng khuyến khích của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Khoa Cơ khí;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và làm việc cùng các chuyên gia, tham khảo tại: http://mayxd.com/chi-tiet-bv/danh-sach-can-bo.html;

- Cơ hội nhận học bổng và hỗ trợ tham quan, thực tập, việc làm của các doanh nghiệp như: Công ty NISSAN, VINALIFT, LILAMA,  INCOSAF, LICOGI, VẠN XUÂN, ANCHI, KOMATSU, Viện CN Việt-Nhật (VJIAT), …

- Cơ hội tham gia các hoạt động để rèn luyện kỹ năng mềm trong các hoạt động đoàn thể như sinh viên tình nguyện, câu lạc bộ Robocon, hoạt động văn hóa và thể thao, ...

- Cơ hội tham gia các khóa học ngoại ngữ miễn phí (Nhật, Hàn Quốc…) tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội và doanh nghiệp liên kết để tham gia thị trường lao động chất lượng cao với vị trí Kỹ sư cơ khí tại Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN.

4. Cơ hội việc làm

Tỉ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Máy xây dựng sau 6 tháng ra trường, thống kê trung bình tổng 3 năm gần nhất như sau:

- 90% có việc làm đúng và gần đúng chuyên ngành đào tạo;

- 10% tham gia thị trường lao động nước ngoài và khác;

 - 4% làm việc khác chuyên ngành đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Máy xây dựng có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Thiết kế, chế tạo, lắp ráp thiết bị cơ khí và hệ thống cơ khí - điện công nghiệp;

- Quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị trong các hệ thống sản xuất công nghiệp, công nghệ xây dựng;

- Kinh doanh và kiểm định máy móc thiết bị;

- Thi công cơ giới, lập dự án đầu tư và mua sắm máy móc thiết bị;

- Tham gia thị trường lao động Quốc tế với vai trò Cán bộ kỹ thuật và nghiên cứu viên;

- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các tổ chức, cơ quan và các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước.

5. Cơ hội học tập bậc Sau Đại học

- Học tập bậc sau đại học ngành Kỹ thuật cơ khí và các chuyên ngành khác;

- Học các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

- Học tập bậc sau đại học ở các trường đại học nước ngoài;

- Học bằng 2 tại Đại học Xây dựng Hà Nội.

6. Liên hệ Bộ môn Máy Xây dựng

- Điện thoại: (024) 38691445

- Email: Bm.mxd@huce.edu.vn

- Website: http://mayxd.com/

- Fangage: https://www.facebook.com/mayxaydungdhxd/

- Văn phòng: Phòng 510 - Nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 

Tìm hiểu thêm về các thế hệ kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Máy xây dựng tại: http://mayxd.com/hoat-dong/cac-the-he-ky-su-may-xay-dung-cua-truong-dai-hoc-xay-dung.html

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG