TIN TỨC ĐẠI HỌC

Tăng trưởng công bố quốc tế ISI/Scopus của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Theo số liệu từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), trong 5 năm qua, các tác giả Việt Nam đã công bố 39.408 bài báo thuộc danh mục ISI, 58.426 bài báo thuộc danh mục Scopus. Trong đó, các cơ sở giáo dục đại học có 22.531 bài báo ISI (tỉ lệ 57,2% so với tổng số của cả nước) và 52.871 bài báo Scopus (tỉ lệ 90,5% cả nước). Trong 5 năm qua, riêng bài báo ISI của Việt Nam tăng 2,1 lần (từ 5.131 bài năm 2016 tăng lên 10.850 bài vào năm 2020). Bài báo Scopus của cả nước tăng 3,69 lần trong 5 năm qua (từ 5.833 bài năm 2016 tăng lên 21.530 bài vào năm 2020). (Nguồn: Báo Lao động, ngày 24/8/2021).

Cùng với sự tăng trưởng mạnh về số lượng công bố quốc tế của các CSGDĐH trong cả nước, 5 năm qua Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng công bố này. Từ năm 2020, số công bố ISI/Scopus của Trường đạt hơn 200 bài.

Hình 1 thể hiện tỉ lệ tăng trưởng số lượng bài báo ISI giai đoạn 2016-2020 của Trường trong tương quan với các CSGDĐH và của cả nước. Có thể thấy, từ năm 2018 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã có tỉ lệ tăng số lượng công bố rất nhanh, đến 2020 cao gấp đôi tỉ lệ của các CSGDĐH, gấp 3 tỉ lệ của cả nước. Riêng số lượng công bố thuộc danh mục Scopus thì tỉ lệ này gấp 4 lần năm 2020 (Hình 2).

Hình 1. Tỉ lệ tăng số lượng bài báo quốc tế ISI giai đoạn 2016-2020

Hình 2. Tỉ lệ tăng số lượng bài báo quốc tế Scopus giai đoạn 2016-2020

Hình 3. Tỉ lệ tăng số lượng bài báo quốc tế ISI/Scopus giai đoạn 2016-2020

Bên cạnh sự phát triển về số lượng công bố quốc tế ISI/Scopus, Trường ĐHXD HN cũng có bước tiến đáng kể về chất lượng công bố thể hiện qua kết quả tăng trưởng về số trích dẫn khoa học (citation index). Theo số liệu của scopus bao gồm phần lớn các trích dẫn của hệ thống công bố quốc tế ISI/Scopus toàn cầu đối với các bài của Trường, trong giai đoạn 2016-2020, số lượng trích dẫn ISI/Scopus của Trường ĐHXD HN tăng gấp 3,66 lần và 9 tháng đầu năm 2021 đã vượt kết quả đạt được của năm 2020 (xem Hình 4).

Hình 4. Tăng trưởng số lượng trích dẫn quốc tế ISI/Scopus giai đoạn 2016-2020

Các kết quả tăng trưởng về số lượng và chất lượng công bố quốc tế ISI/Scopus của Trường ĐHXD HN trong những năm gần đây là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ là bước đầu của tiến trình hội nhập các chuẩn khoa học công nghệ quốc tế và rất cần sự nỗ lực của toàn trường để tiếp tục phát triển bền vững.

Phòng KH&CN

Nguồn tham khảo: https://laodong.vn/giao-duc/cong-bo-quoc-te-cua-viet-nam-tang-vuot-bac-rieng-2020-co-hon-32000-bai-bao-945454.ldo