Thông tin tuyển sinh thạc sĩ

THÔNG BÁO tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2023 như sau:

I. CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

STT

Ngành - Chuyên ngành đào tạo kỹ sư PFIEV

Ngành - Chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

(Mã số)

1

Kỹ thuật xây dựng -     Cơ sở Hạ tầng giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu Hầm (8580205-1)

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường Ô tô và Đường thành phố (8580205-2)

3

Địa kỹ thuật xây dựng (8580211)

4

Kỹ thuật xây dựng -

Kỹ thuật Công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (8580202)

5

Kỹ thuật Công trình biển (8580203)

6

Địa kỹ thuật xây dựng (8580211)

7

Kỹ thuật xây dựng -     Kỹ thuật đô thị

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Quản lý hạ tầng kỹ thuật (8580210-2)

8

Kỹ thuật xây dựng -    Vật liệu xây dựng

Kỹ thuật vật liệu (8520309)

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Về văn bằng: Đã tốt nghiệp chương trình PFIEV đúng ngành với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký xét tuyển (Tại mục I);

2. Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do thí sinh lựa chọn. Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu;

3. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4. Bài luận dự tuyển thạc sĩ:

Bài luận được trình bày ngắn gọn, súc tích nhằm thể hiện khái quát về hoạt động chuyên môn nghề nghiệp và những thông tin chi tiết hơn về điểm mạnh, tích cực của người dự tuyển (không lặp lại những thông tin đã có trong hồ sơ dự tuyển). Bài luận dài từ hai đến ba trang, gồm những nội dung chính: Lý do dự tuyển học thạc sĩ, mục tiêu và mong muốn đạt được khi đi học thạc sĩ, lý do lựa chọn Trường để dự xét tuyển, những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn, dự kiến việc làm hoặc học tập tiếp theo sau khi tốt nghiệp (theo mẫu);

5. Có đủ sức khoẻ để học tập;

6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);

2. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện   trở lên;

4. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm (thí sinh tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà nội chỉ nộp bản phô tô Bằng và Bảng điểm);

5. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục II.3;

6. Bài luận dự tuyển thạc sĩ (theo mẫu);

7. Công văn cử đi xét tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền   quyết định nhân sự (trừ trường hợp thí sinh tự do);

8. 02 ảnh 4x6 (nền trắng).

IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

Xét tuyển bằng hình thức trực tiếp (trường hợp đặc biệt Trường sẽ thực hiện bằng hình thức trực tuyến).

V. THỜI GIAN NHẬN, NỘP HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Đăng ký xét tuyển trên Trang thông tin tuyển sinh Trường đại học Xây dựng Hà Nội (Website): https://tuyensinh.huce.edu.vn/ từ ngày 15/9/2023

2. Nộp hồ sơ: Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 30/11/2023. Hồ sơ gửi online theo địa chỉ email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn và bản cứng theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền Thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

3. Thời gian xét tuyển: 11/12/2023 ÷ 16/12/2023

4. Thời gian công bố kết quả: 22/12/2023

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 102, Nhà H1, Số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3628 8618;            Hotline: 0888885501

Email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn

Website: https://tuyensinh.huce.edu.vn/