TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2023 (Thông báo số 1)

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 2 (tháng 12) năm 2023 như sau:

I. CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Mã số

Ngành - Chuyên ngành

1

8520103

Kỹ thuật cơ khí

2

8520309

Kỹ thuật vật liệu

3

8520320

Kỹ thuật môi trường

4

8580101

Kiến trúc

5

8580101-2

Kiến trúc - Quản lý và phát triển không gian đô thị

6

8580201-1

Kỹ thuật xây dựng - Kết cấu công trình

7

8580201-2

Kỹ thuật xây dựng - Quản lý công trình

8

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

9

8580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

10

8580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng cầu hầm

11

8580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng đường ô tô & Đường thành phố

12

8580210-1

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Cấp thoát nước

13

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

14

8580302-1

Quản lý xây dựng - Kinh tế xây dựng

15

8580302-2

Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng

16

8580302-3

Quản lý xây dựng - Quản lý đô thị

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Các trường hợp khác, thí sinh phải nộp bản sao Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cho Phòng Truyền thông & Tuyển sinh để Nhà trường tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi xét tuyển;

2. Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do thí sinh lựa chọn. Đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu;

3. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

4. Bài luận dự tuyển thạc sĩ:

Bài luận được trình bày ngắn gọn, súc tích nhằm thể hiện khái quát về hoạt động chuyên môn nghề nghiệp và những thông tin chi tiết hơn về điểm mạnh, tích cực của người dự tuyển (không lặp lại những thông tin đã có trong hồ sơ dự tuyển). Bài luận dài từ 02 ÷ 03 trang, gồm những nội dung chính: Lý do dự tuyển học thạc sĩ, mục tiêu và mong muốn đạt được khi đi học thạc sĩ, lý do lựa chọn Trường để dự xét tuyển, những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn, dự kiến việc làm hoặc học tập tiếp theo sau khi tốt nghiệp (theo mẫu);

5. Có thành tích nghiên cứu khoa học (đối với dự tuyển thạc sĩ nghiên cứu);

6. Có đủ sức khoẻ để học tập;

7. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);

2. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, Bảng điểm; đối với thí sinh tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chỉ nộp bản phô tô Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm. Nếu thí sinh dự thi theo văn bằng 2 thì phải có Bằng và Bảng điểm văn bằng 1. Đối với các thí sinh không thuộc diện ngành phù hợp phải có kết quả học bổ sung kiến thức;

3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục II.3;

4. Bài luận dự tuyển thạc sĩ (theo mẫu);

5. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hay Chính quyền      địa phương (nếu là thí sinh tự do);

6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên;

7. Công văn cử đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; hay Bản khai về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi (trừ trường hợp thí sinh mới tốt nghiệp đại học);

8. 02 ảnh 4x6 (nền trắng).

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (Đợt 2 năm 2023)

518 học viên

V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

Xét tuyển bằng hình thức trực tiếp (trường hợp đặc biệt Trường sẽ thực hiện bằng hình thức trực tuyến).

VI. THỜI GIAN NHẬN, NỘP HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Thí sinh phải đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Trang Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (Website): https://tuyensinh.huce.edu.vn/ từ ngày 15/9/2023. Sau khi đã được xác nhận đăng ký thành công, thí sinh download các mẫu hồ sơ và in đơn xin dự tuyển trực tiếp từ Website;

2. Đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu cần): Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 18/9/2023 đến ngày 29/9/2023. Khi phải học bổ sung kiến thức thí sinh cần mang Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm có công chứng liên hệ trực tiếp với Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội để xác định các môn và kế hoạch học bổ sung, chuyển đổi kiến thức. Lịch học bổ sung kiến thức dự kiến từ ngày 02/10/2023 đến ngày 30/11/2023;

3. Đăng ký học bổ sung ngoại ngữ và thi chứng chỉ đạt năng lực Bậc 3 (nếu cần) từ nay đến ngày 15/11/2023;

4. Nộp hồ sơ: Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 30/11/2023. Hồ sơ có thể gửi online theo địa chỉ email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn và bản cứng theo đường bưu điện hoặc nộp    trực tiếp về Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền Thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

5. Thời gian xét tuyển: 11/12/2023 ÷ 16/12/2023

6. Thời gian công bố kết quả: 22/12/2023

VII. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho học viên trong quá trình học tập (nếu có) theo quy định của Nhà nước, của Trường.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 102, Nhà H1, Số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận    Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3628 8618;            Hotline: 0888885501

Email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn

Website: https://tuyensinh.huce.edu.vn/