Thông tin tuyển sinh Đại học bằng hai chính quy

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ ĐH hình thức đào tạo chính quy năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 218 /TB-ĐHXDHN-TSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13  tháng  4  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với thí sinh
có bằng tốt nghiệp cao đẳng và thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học (Bằng hai)

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2022 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Điều kiện về văn bằng:

1.1.1. Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng:

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.1.2. Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp đại học (Bằng hai):

- Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Điều kiện về sức khỏe:

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành

1.3. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành/ chuyên ngành thuộc ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị:

Phải tham gia dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức và đạt từ 5,0 điểm trở lên

2. Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh

Stt

Ngành/ Chuyên ngành

1

Ngành Kiến trúc

2

Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất

3

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

4

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

5

Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình

6

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng

7

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

8

Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước

9

Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

10

Ngành Công nghệ thông tin

11

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng

12

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng

13

Ngành Kinh tế xây dựng

14

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị

15

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

3.1. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng: 150 chỉ tiêu

3.2. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học: 100 chỉ tiêu

4. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- Phiếu ĐKXT;

- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;

- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và Phụ lục văn bằng (hoặc Bảng điểm), mỗi loại 02 bản;

- Bản sao có chứng thực Giấy công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đối với thí sinh ĐKXT tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Bản sao Căn cước công dân (hoặc Chứng minh thư nhân dân);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ: Do cơ quan y tế đủ thẩm quyền cấp (không quá 3 tháng kể từ ngày cấp);

- 02 ảnh thẻ cá nhân kích thước 4x6 cm (cùng loại với ảnh dán trong Phiếu ĐKXT, được chụp trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT);

- 01 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận;

6. Lệ phí ĐKXT

- Lệ phí: 25.000đ/hồ sơ

- Hình thức nộp lệ phí ĐKXT: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

7. Quy trình ĐKXT, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

7.1. Quy trình ĐKXT:

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại https://tuyensinh.huce.edu.vn/

- Bước 2: In Phiếu ĐKXT; dán ảnh, xác nhận của thủ trưởng cơ quan đang công tác (nếu người dự tuyển đang công tác) hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (nếu người dự tuyển là thí sinh tự do).

- Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ; nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại trường.

Hồ sơ khi nộp phải đầy đủ, rõ ràng và hợp lệ. Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại và không hoàn lệ phí đăng ký xét tuyển.

7.2. Thời gian đăng ký, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ 15/4/2022 ÷ 30/11/2022

- Địa điểm nhận hồ sơ (trong giờ hành chính):

Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

P.304 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024)38 694 711;         Hotline: 0869 071 382

8. Kế hoạch xét tuyển

- Đợt 1: Tháng 7 năm 2022 (đối với thí sinh nộp hồ sơ từ 15/4 ÷ 30/6/2022);

- Đợt 2: Tháng 12 năm 2022 (đối với thí sinh nộp hồ sơ từ 01/7 ÷ 30/11/2022).

9. Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Sinh viên được bảo lưu điểm học phần đã tích lũy được theo quy định và đăng ký học các học phần còn thiếu trong chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

10. Chương trình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp

Sinh viên học theo chương trình đào tạo được áp dụng từ khóa 64 trở về trước, cấp bằng Kỹ sư/ Kiến trúc sư.

11. Kinh phí đào tạo

Theo quy định của Nhà nước và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

12. Địa chỉ liên hệ

Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

P.304 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024)38 694 711;                        Hotline: 0869 071 382

Website: https://tuyensinh.huce.edu.vn/     Email: tuyensinhdh@huce.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG