Thông tin tuyển sinh Đại học Vừa làm Vừa học

Thông báo tuyển sinh trình độ ĐH hình thức vừa làm vừa học năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 219 /TB-ĐHXDHN-TSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng  4  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ đại học
hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2022

Căn Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 và Thông tư sửa đổi, bổ sung số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHXD ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) năm 2022 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

- Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì được xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;

- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

1.2. Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng:

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

1.3. Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp đại học (Bằng hai):

- Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

1.4. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành/ chuyên ngành thuộc ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị:

Phải tham gia dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức và đạt từ 5,0 điểm trở lên.

2. Ngành, chuyên ngành tuyển sinh

Stt

Ngành/ Chuyên ngành

1

Ngành Kiến trúc

2

Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất

3

Ngành Quy hoạch vùng và đô thị

4

Ngành Kỹ thuật xây dựng

5

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

6

Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình

7

Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng

8

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

9

Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước

10

Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

11

Ngành Công nghệ thông tin

12

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng

13

Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng

14

Ngành Kinh tế xây dựng

15

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị

16

Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

450 chỉ tiêu, được phân bổ cho các ngành/chuyên ngành và các đợt xét tuyển tùy theo tình hình số lượng thí sinh đăng ký.

4. Phương thức tuyển sinh

- Xét học bạ với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình mỗi môn học của lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Ngoại ngữ hoặc Toán, Hóa học, Ngoại ngữ đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10);

- Xét tuyển thẳng với các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học;

- Tiếp nhận sinh viên chuyển từ đại học hệ chính quy Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoặc sinh viên từ các Trường khác thuộc khối ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế.

 

 

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- Phiếu ĐKXT;

- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;

- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT, cao đẳng hoặc đại học;

- Bản sao có chứng thực Học bạ THPT, Phụ lục văn bằng (hoặc Bảng điểm);

- Bản sao có chứng thực Giấy công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Bản sao Căn cước công dân (hoặc Chứng minh thư nhân dân);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ: Do cơ quan y tế đủ thẩm quyền cấp (không quá 3 tháng kể từ ngày cấp);

- 02 ảnh thẻ cá nhân kích thước 4x6 cm (cùng loại với ảnh dán trong Phiếu đăng ký xét tuyển, được chụp trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển);

- 01 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận;

- Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có).

6. Lệ phí ĐKXT

- Lệ phí: 25.000đ/hồ sơ

- Hình thức nộp lệ phí ĐKXT: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoặc tại các cơ sở liên kết

7. Quy trình ĐKXT, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

7.1. Quy trình ĐKXT:

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại https://tuyensinh.huce.edu.vn/

- Bước 2: In Phiếu ĐKXT; dán ảnh, xác nhận của thủ trưởng cơ quan đang công tác (nếu người dự tuyển đang công tác) hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (nếu người dự tuyển là thí sinh tự do).

- Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ; nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoặc tại các cơ sở liên kết.

Hồ sơ khi nộp phải đầy đủ, rõ ràng và hợp lệ. Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại và không hoàn lệ phí đăng ký xét tuyển.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tại Trường:

- Thời gian: Từ 15/4/2022 ÷ 30/11/2022 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm:

Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng Truyền thông - Tuyển sinh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

P.304 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (024)38 694711;          Hotline: 0869 071 382

8. Kế hoạch xét tuyển

- Đợt 1: Tháng 7 năm 2022 (đối với thí sinh nộp hồ sơ từ 15/4 ÷ 30/6/2022)

- Đợt 2: Tháng 12 năm 2022 (đối với thí sinh nộp hồ sơ từ 01/7 ÷ 30/11/2022)

9. hình và chương trình đào tạo

9.1. Đối tượng trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

Từ khóa tuyển sinh năm 2022 (Khóa 62), các chương trình đào tạo hệ VLVH được thiết kế theo các mô hình như sau:

a) Chương trình Cử nhân Kỹ thuật/ Kiến trúc, người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học).

b) Chương trình tích hợp Cử nhân - Kỹ sư/ Kiến trúc sư, người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Kỹ sư/ Kiến trúc sư (sau đại học).

Căn cứ vào chương trình đào tạo, sinh viên VLVH quyết định lựa chọn và đăng ký chương trình phù hợp vào cuối năm thứ 3.

9.2. Đối tượng trúng tuyển đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học:

Sinh viên học theo chương trình đào tạo được áp dụng từ khóa 61 trở về trước, cấp bằng Kỹ sư/ Kiến trúc sư.

10. Tổ chức đào tạo

   Các lớp được đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên cần tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu trong chương trình đào tạo. Kế hoạch học tập được bố trí phù hợp với sinh viên VLVH.

11. Kinh phí đào tạo

Theo quy định của Nhà nước và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

12. Địa chỉ liên hệ

Bộ phận tuyển sinh Đại học, Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

P.304 nhà A1, số 55 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04)38 694711;   Hotline: 0869 071 382

Website: https://tuyensinh.huce.edu.vn/     Email: tuyensinhdh@huce.edu.vn

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

PGS.TS Phạm Xuân Anh

File đính kèm: