Thông tin tuyển sinh thạc sĩ

THÔNG BÁO Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 259 /TB-ĐHXDHN-TSSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng  4 năm 2022

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2022

(Thông báo số 1)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 (tháng 6) năm 2022 như sau:

I. CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Mã số

Ngành - Chuyên ngành

1

8580201-1

Kỹ thuật xây dựng - Kết cấu công trình

2

8580201-2

Kỹ thuật xây dựng - Quản lý công trình

3

8580101-1

Kiến trúc - Kiến trúc

4

8580101-2

Kiến trúc - Quản lý và phát triển không gian đô thị

5

8580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng cầu hầm

6

8580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - XD đường ô tô & ĐTP

7

8580302-1

Quản lý xây dựng - Kinh tế xây dựng

8

8580302-2

Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng

9

8580302-3

Quản lý xây dựng - Quẩn lý đô thị

10

8520320

Kỹ thuật môi trường

11

8580210-1

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Cấp thoát nước

12

8580210-2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Quản lý hạ tầng kỹ thuật

13

8520309

Kỹ thuật vật liệu

14

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

16

8580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

17

8520103

Kỹ thuật cơ khí

18

8460112

Toán ứng dụng

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Các trường hợp khác, thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho Phòng Truyền thông & Tuyển sinh để Nhà trường tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự tuyển;

2. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

3. Bài luận dự tuyển thạc sĩ:

Bài luận được trình bày ngắn gọn, súc tích nhằm thể hiện khái quát về hoạt động chuyên môn nghề nghiệp và những thông tin chi tiết hơn về điểm mạnh, tích cực của người dự tuyển (không lặp lại những thông tin đã có trong hồ sơ dự tuyển). Bài luận dài từ hai đến ba trang, gồm những nội dung chính: Lý do dự tuyển học thạc sĩ, mục tiêu và mong muốn đạt được khi đi học thạc sĩ, lý do lựa chọn Trường để dự xét tuyển, những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn, dự kiến việc làm hoặc học tập tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự xét tuyển cao học đợt tháng 6 năm 2022;

2. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm; đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chỉ nộp bản phô tô Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm. Nếu thí sinh dự thi theo văn bằng 2 thì phải có Bằng và Bảng điểm văn bằng 1. Đối với các thí sinh không thuộc diện ngành phù hợp phải có kết quả học bổ sung kiến thức;

3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục II.2.

4. Bài luận dự tuyển thạc sĩ;

5. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hay chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

6. Công văn cử đi dự xét tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; hay bản khai về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do (trừ trường hợp thí sinh là sinh viên mới ra trường);

7. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên (Có hiệu lực trong 01 năm).

8. Đối với ứng viên dự tuyển thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu;

9. Bản cam kết Dự xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 6/2022 (đối với thí sinh tự do);

10. Đơn đăng ký học bổ sung (chuyển đổi) kiến thức để có điều kiện dự xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đối tượng áp dụng là các thí sinh phải học bổ sung/chuyển đổi kiến thức trước khi dự thi  (nếu có).

Ghi chú: Sau khi đã đăng ký online và đã được xác nhận đăng ký thành công, thí sinh download các biểu mẫu của các mục số 1, 5, 6, 7, 9, 10 trên và in trực tiếp từ Website.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (đợt 1 năm 2022)

589 học viên

V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

Xét tuyển bằng hình thức trực tiếp (trường hợp đặc biệt trường sẽ thực hiện bằng hình thức trực tuyến).

VI. THỜI GIAN NHẬN, NỘP HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Thí sinh phải đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Trang Thông tin tuyển sinh (Website): https://tuyensinh.huce.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-thac-si từ ngày 08/4/2022. Sau khi đã được xác nhận đăng ký thành công, thí sinh download biểu mẫu các mục của hồ sơ và in trực tiếp từ Website.

2. Đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu cần): từ ngày 08/4/2022 đến ngày 15/4/2022. Khi phải học bổ sung kiến thức thí sinh cần mang Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm có công chứng liên hệ trực tiếp với Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội để xác định các môn và kế hoạch học bổ sung, chuyển đổi kiến thức. Học bổ sung kiến thức: từ ngày 18/4/2022 đến ngày                                         17/6/2022.

3. Nộp hồ sơ: từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/6/2022. Hồ sơ có thể gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền Thông & Tuyển sinh - Phòng 102 Nhà H1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian xét tuyển: 27/6/2022 ÷ 30/6/2022.

5. Thời gian công bố kết quả: 05/7/2022.

VII. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho học viên trong quá trình học tập (nếu có) theo quy định của nhà nước, của Trường.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phòng 102, Nhà H1, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3628 8618;            Hotline: 0888885501

Email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn

Website: https://www.tuyensinh.huce.edu.vn/

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Phạm Xuân Anh

File đính kèm: