Thông tin tuyển sinh thạc sĩ

THÔNG BÁO Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV

đợt tháng 12 năm 2021

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021;

Căn cứ công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 19/5/2015 về việc xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ;

Căn cứ công văn số: 17/ĐTKSCLC của Văn phòng Dự án đào tạo kỹ sự chất lượng cao ký ngày 4/6/2015 về việc thông báo kết quả họp triển khai công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt 2 (tháng 12) năm 2021 như sau:

 1. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

STT

Ngành học chương trình PFIEV

Ngành học hệ thạc sĩ

1

Cơ sở hạ tầng giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng Cầu Hầm (MS 8580205-1)

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Xây dựng Đường Ô tô và Đường thành phố (8580205-2)

3

Địa kỹ thuật xây dựng (8580211)

4

Xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (MS 8580202)

5

Kỹ thuật Công trình biển (MS 8580203)

6

Địa kỹ thuật xây dựng (8580211)

7

Kỹ thuật đô thị

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (MS 8580210-2)

 1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
 1. Về văn bằng: Đã tốt nghiệp chương trình PFIEV đúng ngành với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký xét tuyển (Trong mục I).
 2. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Xây dựng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 1. Có đủ sức khoẻ để học tập.
 2. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

 1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);
 2. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);
 3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp Quận, Huyện trở lên;
 4. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (sinh viên tốt nghiệpTrường Đại học Xây dựng không cần nộp bằng và bảng điểm);
 5. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục II.2.
 6. Công văn cử đi xét tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự (trừ trường hợp thí sinh tự do);

V. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Các học viên sẽ học bổ sung 6 tín chỉ, đươc chia thành 2 môn: Môn Triết học (3 tín chỉ) và môn chuyên môn (3 tín chỉ).

Sau khi đạt các môn học bổ sung, học viên nhận đề tài luận văn, thực hiện luận văn.

Học viên chỉ được công nhận tốt nghiệp khi đã đạt trình độ ngoại ngữ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại mục 1b điều 12 của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 30/08/2021.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

 1. Đăng ký xét tuyển trên web site http://sdh.nuce.edu.vn từ ngày 05/11/2021. (Xem hướng dẫn trước khi đăng ký).
 2. Nhận và nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/12/2021.
 3. Thời gian xét tuyển: 27/12/2021 ~ 29/12/2021.
 4. Địa chỉ liên hệ: Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phòng 204, nhà A1 số 55 đường Giải phóng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 38691832; Email: sdh@nuce.edu.vn ; Website: http://sdh.nuce.edu.vn./.