TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Số: 260 /TB-ĐHXDHN-TSSĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng  4 năm 2022

THÔNG BÁO

Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình         

PFIEV đợt tháng 6 năm 2022

(Thông báo số 1)

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021;

Căn cứ công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 19/5/2015 về việc xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ;

Căn cứ công văn số: 17/ĐTKSCLC của Văn phòng Dự án đào tạo kỹ sự chất lượng cao ký ngày 4/6/2015 về việc thông báo kết quả họp triển khai công văn số 2297/BGDĐT-GDĐH;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2022 như sau:

I. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

STT

Ngành - Chuyên ngành đào tạo kỹ sư PFIEV

Ngành - chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

1

Cơ sở hạ tầng giao thông

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu Hầm (MS: 8580205-1)

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường Ô tô và Đường thành phố (MS: 8580205-2)

3

Địa kỹ thuật xây dựng (MS: 8580211)

4

Xây dựng công trình thủy

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (MS: 8580202)

5

Kỹ thuật Công trình biển (MS: 8580203)

6

Địa kỹ thuật xây dựng (MS: 8580211)

7

Kỹ thuật đô thị

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (MS: 8580210-2)

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Về văn bằng: Đã tốt nghiệp chương trình PFIEV đúng ngành với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký xét tuyển (Trong mục I).

2. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Bài luận dự tuyển thạc sĩ:

   Bài luận được trình bày ngắn gọn, súc tích nhằm thể hiện khái quát về hoạt động chuyên môn nghề nghiệp và những thông tin chi tiết hơn về điểm mạnh, tích cực của người dự tuyển (không lặp lại những thông tin đã có trong hồ sơ dự tuyển). Bài luận dài từ hai đến ba trang, gồm những nội dung chính: Lý do dự tuyển học thạc sĩ, mục tiêu và mong muốn đạt được khi đi học thạc sĩ, lý do lựa chọn Trường để dự xét tuyển, những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn, dự kiến việc làm hoặc học tập tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự xét tuyển cao học dành cho người tốt nghiệp kỹ sư PFIEV đợt tháng 6 năm 2022;

2. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);

3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp Quận, Huyện trở lên (Có hiệu lực trong 01 năm);

4. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chỉ nộp bản phô tô của bằng và bảng điểm);

5. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục II.2;

6. Bài luận dự tuyển thạc sĩ;

7. Công văn cử đi dự xét tuyển của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; hay bản khai về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi đối với thí sinh tự do (trừ trường hợp thí sinh là sinh viên mới ra trường);

8. Đối với ứng viên dự tuyển thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu;

9. Bản cam kết Dự xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho các thí sinh tốt nghiệp kỹ sư PFIEV đợt tháng 6/2022 (đối với thí sinh tự do).

Ghi chú: Sau khi đã đăng ký online và đã được xác nhận đăng ký thành công, thí sinh download các biểu mẫu của các mục số 1, 2, 3, 7, 9 trên và in trực tiếp từ Website.

IV. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Các học viên sẽ học bổ sung 6 tín chỉ, đươc chia thành 2 môn: Môn Triết học (3 tín chỉ) và môn chuyên môn (3 tín chỉ).

Sau khi đạt các môn học bổ sung, học viên nhận đề tài luận văn, thực hiện luận văn.

Học viên chỉ được công nhận tốt nghiệp khi đã đạt trình độ ngoại ngữ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại mục 1b điều 12 của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 30/08/2021.

V. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

1. Đăng ký xét tuyển trên Trang thông tin tuyển sinh Trường đại học Xây dựng Hà Nội (Website): https://tuyensinh.huce.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-thac-si-pfiev từ ngày 08/4/2022. Sau khi đã được xác nhận đăng ký thành công, thí sinh download biểu mẫu các mục của hồ sơ và in trực tiếp từ Website.

2. Nhận và nộp hồ sơ: Từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/6/2022.

3. Thời gian xét tuyển: 27/6/2022 ÷ 30/6/2022.

4. Thời gian công bố kết quả: 05/7/2022.

5. Địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh Sau Đại học, Phòng Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phòng 102, nhà H1, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3628 8618;            Hotline: 0888885501

Email: tuyensinhsdh@huce.edu.vn

Website: https://www.tuyensinh.huce.edu.vn/

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Phạm Xuân Anh

File đính kèm: