Tin tức

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp trực tuyến

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp (ĐATN) đợt 3 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021. Đợt bảo vệ tốt nghiệp này gồm 82 hội đồng với sự tham gia của 566 sinh viên.

Mặc dù là năm đầu tiên Nhà trường triển khai bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, nhưng công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đường truyền internet và phân công cán bộ hỗ trợ đối với từng hội đồng,… được Nhà trường triển khai và chuẩn bị chu đáo để đảm bảo công tác bảo vệ đồ án diễn ra công bằng, khách quan như hình thức bảo vệ trực tiếp. Theo đó, các thành viên hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp làm việc  tập trung tại trường, mỗi hội đồng gồm ba thành viên; sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings. Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.

Đồ án tốt nghiệp là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi sinh viên. Chúc các bạn sinh viên sẽ có buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thành công và đạt kết quả cao nhất.

Phạm Nhung - Phòng TT&TT