Tin tức

Trường ĐHXD xếp hạng 12 trong tổng số 178 trường ở Việt Nam theo bảng xếp hạng các hồ sơ khoa học GOOGLE SCHOLAR của tổ chức WEBOMETRICS

Đầu tháng 7/2021, Cybermetrics Lab vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học theo chỉ số tổng hợp các hồ sơ khoa học Google Scholar (Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles). Đây cũng là 1 trong 3 chỉ số của Bảng xếp hạng đại học Webometrics sẽ công bố kết quả vào cuối tháng 7 này. Webometrics là bảng xếp hạng trường đại học trên toàn thế giới dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trực tuyến, ra đời từ năm 2004, mỗi năm công bố 2 lần vào cuối tháng 1 và cuối tháng 7.

Bảng xếp hạng Google Scholar Citations (GSC) căn cứ vào hồ sơ các nhà khoa học của các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu được công bố công khai trên hệ thống Google Scholar. GSC trích xuất 210 hồ sơ xuất sắc nhất của mỗi cơ sở giáo dục đại học, không tính 20 hồ sơ từ 1 đến 20 để bảo đảm tính đại diện, tránh cá biệt và loại bỏ các hồ sơ mang tính tổ chức, nhóm,… Kỳ công bố này dựa trên số liệu thu thập vào ngày 21-24/06/2021. Kết quả hơn 4000 trường có tổng điểm trên 1000 được đưa vào danh sách công bố của Tổ chức Webometrics https://www.webometrics.info/en/transparent

 

Top 30 trường đại học hàng đầu thế giới được xếp hạng theo hồ sơ khoa học Google Scholar (Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles) (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/transparent)

Bảng xếp hạng đợt tháng 7/2021 ghi nhận Việt Nam có 25 trường có tổng điểm trên 1000, trong đó thứ hạng cao nhất thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ của giáo dục đại học nước nhà, so với đợt tháng 7/2020 Việt Nam có 22 trường, đợt tháng 1/2021 Việt Nam có 23 trường.

25 trường đại học hàng đầu Việt Nam được xếp hạng trong danh sách 4232 trường trên thế giới có tổng điểm trên 1000 (Nguồn: https://www.webometrics.info/en/transparent)

Với bảng xếp hạng lần này, Trường Đại học Xây dựng tiếp tục có sự tiến bộ so với cùng kỳ năm ngoái, tổng điểm tăng từ 4793 lên 9138 nên xếp hạng thế giới tăng từ vị trí 2860 lên 2755 trong tổng số hơn 30000 trường đại học trên thế giới.

Về thứ hạng so với 178 cơ sở giáo dục đại học trong nước, trường ta tiến bộ từ vị trí 16 vào đợt tháng 7/2020 lên vị trí 13 vào đợt tháng 1/2021 và lên vị trí 12 vào đợt tháng 7/2021 này.

Phòng Khoa học & Công nghệ