Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022

I. Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:

1. Mã trường: XDA

2. Phương thức xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, mã ngành/ chuyên ngành, mã tổ hợp xét tuyển: Xem chi tiết tại https://tuyensinh.huce.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022

II. Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển:

- Thời gian: Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022

- Hình thức: đăng ký trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

III. Thí sinh xem chi tiết ở các file dưới đây:

1. Thông báo về việc đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022

2. Tài liệu hướng dẫn đăng ký xét tuyển (dành cho thí sinh)

Đường dây nóng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về Hệ thống: 18008000 nhánh 2