TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên cao học

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên cao học

Căn cứ Quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng; Quyết định số 1396/QĐ_TTg ngày 13/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC S...

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Tiến sĩ

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Tiến sĩ

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN S...