TIN TỨC SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO  Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 6 năm 2022

Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình        ...

THÔNG BÁO Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

THÔNG BÁO Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2021 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2021 (Thông báo số 1)

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

THÔNG BÁO Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIEV đợt tháng 12 năm 2021

Xét tuyển trình độ thạc sĩ cho các học viên tốt nghiệp chương trình PFIE...

THÔNG BÁO SỐ: 53/TB-ĐHXDHN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG

THÔNG BÁO SỐ: 53/TB-ĐHXDHN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG

THÔNG BÁO SỐ: 53/TB-ĐHXDHN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG

Thông báo về Chương trình Phát triển Nghề nghiệp liên tục dành cho Kiến trúc sư (CPD02) bằng hình thức trực tuyến

Thông báo về Chương trình Phát triển Nghề nghiệp liên tục dành cho Kiến trúc sư (CPD02) bằng hình thức trực tuyến

Về Hội thảo "Kiến trúc công cộng trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam...

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên cao học

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên cao học

Căn cứ Quyết định số 144/CP ngày 8/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng; Quyết định số 1396/QĐ_TTg ngày 13/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Xây dựng thành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Thạc sĩ

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC S...

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Tiến sĩ

Ngành - Chuyên ngành tuyển sinh Tiến sĩ

CÁC NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN S...